Leto 2009-2011

 • Adria Airways Brnik
 • Agis Plastificirnica - Lakirnica
 • Atrium - Zelena jama, Ljubljana
 • Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Carinska uprava, Maribor
 • Čistilna naprava, Maribor
 • Čistilna naprava, Ptuj
 • Dom Danice Vogrinec
 • Dom starejših občanov, Ptuj
 • Dunajska vertikala, Ljubljana
 • Garažna hiša Union, Maribor
 • Geoplin, Ljubljana
 • Hotel BTC
 • Hotel Dobrava Zreče
 • Kristalna palača, Ljubljana
 • Mercator, Gornja Radgona
 • Mesarski most, Ljubljana
 • MSU Metelkova, Ljubljana
 • OŠ France Prešeren, Maribor
 • OŠ Kašelj
 • OŠ Pesnica
 • OŠ Šentilj
 • OŠ Sveta Ana
 • PO Meksika
 • Postaja Sp. Vzpenjače, Maribor
 • PSO Dunajska, Ljubljana
 • PSO Situla
 • Salus, Ljubljana
 • Sončni log, Logatec
 • Splošna bolnišnica, Celje
 • Splošna bolnišnica, Ptuj
 • Srednja teh. šola, Koper
 • Sr. zdravstvena in kozmetična šola Juge Polak, Maribor
 • Stanovanjska soseska Polje II, Ljubljana
 • Stolpnica BTC, Ljubljana
 • SŽ CD Ljubljana Moste
 • Športna dvorana Kidričevo
 • Študentski domovi Rožna dolina
 • TC3 Mercator Velenje
 • TC Qcenter Ptuj
 • Terme Olimja
 • Vrtec Podlesek Ptuj
 • Vrtec Žetale
 • Zadrževalni bazeni A2 Bežigrad - Ljubljana
 • Zapori Dob
 • Zavod Hrastovec
 • Zdravstveni dom Novo mesto
 • ZPIZ Murska Sobota
Top