Leto 2012-2014

 • BS Tuš Oil, Trbovlje
 • CMK Izola
 • Dominikanski samostan, Ptuj
 • Dom Nine Pokorn, Žalec
 • Dom starejših občanov Grosuplje
 • Dom starejših občanov - Šentjur (prenova jedilnice in kavarne)
 • Eurospin Fužine, Ljubljana
 • Eurospin, Novo Mesto
 • Fibran Nord, Sodražica
 • Forenzični laboratorij, Ljubljana
 • Garažna hiša Meksiko, Ljubljana
 • Garažna hiša Union, Maribor
 • Geoplin, Ljubljana
 • Hofer BTC, Ljubljana
 • Hotel & Casino Poetovio, Ptuj
 • Kovis, Brežice
 • LEK QC2, Ljubljana
 • LIDL, Ljutomer
 • Medicinska fakulteta, Ljubljana
 • Medicinska Fakulteta, Maribor
 • NC Planica - Servisni objekt "Čaplja"
 • OŠ Alojzij Šuštar, Ljubljana
 • OŠ France Prešeren, Ribnica
 • OŠ Ledine
 • OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica
 • OŠ Vodice
 • OŠ Vransko
 • OŠ Žalec - Sanacija
 • OŠ Zavrč
 • RTV Maribor
 • SIJ Ljubljana
 • Splošna bolnica - Celje (ovoj objekta, energetska sanacija)
 • Stanovanjska soseska Brdo F4, Ljubljana
 • Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut RS - Soča
 • Večstanovanjski objekti ob Borovniščici
 • Vrtec Cerknica
 • Vrtec Grosuplje-Kekec
 • Vrtec Markovci
 • Vrtec Poljčane
Top